Om oss

Gävle Närradioförening
S.Centralgatan 10
802 50 Gävle

Tel. 026-623940

Ordförande: Anneli Thylin
Viceordförande,  stationschef: Lars Rosenblom
Kassör: Staffan Nygren
Sekreterare: Ove Sandert
Styrelseledamot: Rolf Bergh
Suppleant: Sven Johansson
Suppleant: Irma Larsson